Erik van der Steen

Studio opnames bij Dick Kemper's S&K audio studio
Check de pagina VIDEO om BLAUW, SAMEN, OPZIJ en SOFTER RIDE te bekijken

Studio Dick Kemper
Studio Dick Kemper
Studio Dick Kemper
Studio Dick Kemper
Studio Dick Kemper
Studio Dick Kemper